top of page

3.

Urgenties

Voor dringende en plotse problemen, zal u uiteraard steeds geholpen worden.  

 

Hiervoor belt u best meteen naar de praktijk op het nummer  051/43 43 44

Bij levensbedreigende toestanden belt u best meteen de 112.

Huisartsen wachtpost alfa - AZ delta

--------------------

Weekdagen

18u-8u

Weekend

vrijdag 18u tot maandag 8u

Feestdag

avond voor feestdag 18u tot

ochtend na feestdag 8u

Steeds op AFSPRAAK

 

1733

 

bottom of page